Christer Ackerman

Specialiserad på att utveckla medarbetarskap

Christer Ackerman arbetar med att utvecka arbetsplatsers medarbetarskap. Christer skapar mod, ett starkt engagemang och ett starkare ansvarstagande.

Föreläsaren Christer Ackerman har en bakgrund från SAS, som kriminalvårdschef och som konsult. Idag är Christer delägare i Scandinavian Employeeship Institute där han arbetar med LEAD-metoden.

Samtliga föredrag
Medarbetarskap
Föreläser om

Ansvar

Gruppdynamik

Ledarskap

Medarbetarskap

Föreläsare Christer Ackerman