1

555-666-0606

555

Samtliga föredrag
Nyckeln är proaktiv kommunikation
Föreläser om

Humor

Kommunikation

Respekt

Tolerans

Föreläsare 1