Har ni de relationer ni vill ha?

1

Föreläsningen handlar om hur man kan ge och få yttre bekräftelse. Christer Borg pratar om hur avsaknad av yttre bekräftelse kan påverka någons professionalitet. Christer lär oss att överdriven yttre bekräftelse kan leda till ökad stress och att ens beteende och ens relationer kan påverkas av detta.

Christer Borg lägger föreläsningens fokus på hur man istället kan göra för att förändra sina relationer till relationer som inte är baserade på bekräftelse. Därigenom kan vi omforma dessa relationer till relationer som är mer gynnsamma för båda parter.


I FÖRELÄSNINGEN LÄR DU DIG

  • Hur du går ifrån ett eventuellt prestationsbehov.
  • Om att gå ifrån ett bekräftelsebehov från kund, klient eller patient.
  • Hur du finner en inre ro i den person du är.

Föredragets längd
21 minuter
Föreläsare

1

Föredragets titel
Har ni de relationer ni vill ha?
Kategori

Teamutveckling

Ämnen

Relationer

Teambuilding

Ledarskap

Konflikthantering

Bekräftelse

Påverkan

Lyssna

Betyg
3.8 av 5 (16 betyg)