Medarbetarskap

1

Christer Ackerman lär oss vad som är kärnan i ett positivt medarbetarskap. Ska en bra medarbetare vara lojal, initiativrik och kommunikativ eller är det något annat som vi behöver kunna? Christer Ackerman lär oss vad som är en god medarbetare och pratar om människan bakom yrkesrollen. Vi får lära oss att medarbetarskapet går ut på att få medarbetare att vara villiga att gå in och bli delaktiga i olika uppgifter och processer.

Föreläsningen är lämplig för både medarbetare och medarbetare i chefsposition.


I FÖRELÄSNINGEN LÄR DU DIG

  • Medarbetarskap är att ta ansvar för sin relation till arbetsplatsen.
  • Medarbetarskap = Jag är alltid 100 % ansvarig för mina 50 %.
  • Chefens roll i att utveckla medarbetarskap.
  • Fallgropar att undvika när vi vill utveckla medarbetarskapet.
  • För att bli bra på medarbetarskap måste vi arbeta med oss själva.

Föredragets längd
36 minuter
Föreläsare

1

Föredragets titel
Medarbetarskap
Kategori

Teamutveckling

Ämnen

Medarbetarskap

Gruppdynamik

Ledarskap

Ansvar

Betyg
4.5 av 5 (14 betyg)