Så kopplar du ihop datorn med din TV eller projektor

Anslut bilden

För att få ut bilden på tv:n eller projektorn behöver du en sladd som du kopplar mellan datorn och tv:n alternativt projektorn. Det finns flera olika typer av utgångar på datorn, många på projektorn och troligen ännu fler olika typer av ingångar på tv:n.
På tv:n och projektorn finns bland annat HDMI, VGA, DVI, Scart, komponent, komposit och S-video.
På datorn finns bland annat Displayport, mini-Displayport, HDMI, DVI, mini-DVI, VGA och S-video.

Använd Displayport, HDMI eller DVI

Föredrag.se rekommenderar primärt Displayport, HDMI eller DVI som kabel för överföring av digitalbild. Om VGA ska användas för överföring av analog bild rekommenderar vi en dubbelskärmad VGA-kabel av hög kvalitet. I annat fall kommer bildkvaliteten att försämras och användarens upplevelse blir lägre. I nödfall kan VGA-komponent användas. En bra sådan kabel klarar av en bildkvalitet motsvarande 1080i. Föredrag.se avråder helt från användandet av Scart, komposit och S-video som endast i undantagsfall ska användas då dessa överföringstyper ger en bildkvalitet som inte är i närheten av vad Föredrag.se eller moderna datorer är utformade för.

Frågor och tips angående bild (klicka nedan för att expandera)

Hur gör jag för att få min tv att välja rätt bildingång?

Om du använder en HDMI-, Displayport- eller VGA-kabel känner tv:n själv av bilden och kopplar in sig på att visa från rätt kabelingång. Om detta ändå inte sker rekommenderar vi att du provar följande:

1. Tryck på tv:ns knapp för att välja ingång. Det är vanligt att denna knapp heter Source. När man väljer bildingång på en tv kan det vara någon sekunds eftersläpning innan bilden visas. Vänta därför några sekunder innan du provar igen. Genom att repetera att trycka på kanalväljaren (Source) så provar du samtliga av tv:ns kabelingångar. För att identifiera just din tv:s knapp för kanalval, vänligen titta i din tv:s användarmanual (Dessa finns oftast idag lättillgängligt på tillverkarens hemsida).

2. Dubbelkontrollera att alla kablar sitter korrekt inkopplade.

3. Välj aktivt med hjälp av tv:ns knapp för kanalval den typ av kabelingång och låt den stå kvar där. Fortsätt sedan felsökningen med att titta om datorn speglar bilden från datorn.

Hur gör jag för att få min projektor att välja rätt bildingång?

Om du använder en HDMI-, Displayport- eller VGA-kabel känner projektorn själv av bilden och kopplar in sig på att visa från rätt kabelingång. Om detta ändå inte sker rekommenderar vi att du provar följande

1. Vänta minst 20 sekunder och se om det fungerar. En projektor loopar oftast kabelingångarna medan den letar efter en ingång som har en aktiv signal för bild.

2. Tryck på projektorns knapp för att välja ingång. Det är vanligt att denna knapp heter Source. När man väljer bildingång på en projektor är det oftast någon sekunds eftersläpning innan bilden visas. Vänta därför några sekunder innan du provar igen. Genom att repetera att trycka på kanalväljaren (Source) så provar du samtliga av projektorns kabelingångar. För att identifiera just din projektors knapp för kanalval, vänligen titta i din projektors användarmanual (Dessa finns oftast idag lättillgängligt på tillverkarens hemsida).

3. Stäng av projektorn, låt den svalna i 3-5 minuter och sätt på den igen. Se om bilden per automatik kommer igång.

4. Välj aktivt med hjälp av projektorns knapp för kanalval den typ av kabelingång och låt den stå kvar där. Fortsätt sedan felsökningen med att titta på om datorn släpper ut bilden ut ur datorn.

Hur får jag ut bilden ur min dator via snabbkommando?

Om bilden inte visas direkt på tv:n eller projektorn kan du behöva tala om för datorn att den ska släppa ut bilden ut ur datorn. De flesta datorer har ett snabbkommando för att släppa ut bilden ut ur bildutgången. På en bärbar dator är detta oftast märkt på tangentbordet. Oftast ska man hålla nere en funktionsknapp eller SHIFT och trycka på F7 alternativt F5.

Exempel Lenovo: Fn + F7

Exempel HP: Fn + F4

Hur får jag ut bilden ur min dator via kontrollpanelen?

Om bilden inte visas direkt på tv:n eller projektorn kan du behöva tala om för datorn att den ska släppa ut bilden ut ur datorn. Om snabbkommandot inte fungerar rekommenderar vi för PC-användare att gå in i på Kontrollpanelen där du väljer

1. Välj Utseende och anpassning.

2. Välj Skärmupplösning.

3. Under funktionen Flera bildskärmar väljer du det alternativ som passar dig bäst.

Hur får jag ut bilden ur min dator via skrivbordet?

Du kan även komma åt din PCs bildskärmsinställningar via att högerklicka på skrivbordet och välja Skärmupplösning.

1. Under funktionen Flera bildskärmar väljer du det alternativ som passar dig bäst.

Några kabeltips för bildöverföring

Använd gärna en solid digital kabel.

Det fungerar utmärkt att använda en kabel som har två olika kontaktytor i olika ändar om dessa är en kombination av HDMI, Displayport, DVI eller mini-Displayport.

Undvik att skarva sladdar

Använd helst solida kablar i stället för att skarva sladdar. Föredrag.se avråder även från att använda billiga adaptrar så som HDMI-DVI även om det ofta fungerar väl.

Undvik kabellängder över 10 meter

En normal HDMI- eller VGA-kabel kan användas i längder upp till ca 10 meter. För längre sträckor än så kan kabeln behöva vara skärmad och eventuellt kan en signalförstärkare behöva användas.

DVI kan vara både analog och digital

Notera att en DVI-utgång kan vara både analog och digital. Om en DVI-DVI eller DVI-HDMI alternativt DVI-Displayport inte fungerar kan det bero på att bägge ändar inte kan ta emot den signaltyp som du använder dig utav. Prova då med att använda en annan kabeltyp alternativt att skifta den ingång eller utgång som du kopplar in sladden i. Ibland förtydligar tillverkarna genom att märka DVI-A för enbart analog, DVI-D för enbart digital och DVI-I för både digital och analog.

Tillverkares egna kabeltyper

Vissa projektortillverkare använder egna kabelkopplingar som fyller flera funktioner i ett. Det är vanligt att dessa kabelkopplingar inte levererar tillräckligt god bildkvalitet. Undvik därför gärna dessa specialkablar om du inte är säker på att resultatet är tillräckligt bra. Ett exempel på detta är InFocus M1-DA som ser ut som DVI men är bredare. Denna kabel klarar maximalt av 1280x1024 i effektiv upplösning jämfört med DVI som digitalt normalt klarar av upp till 1920x1200 vid 60 Hz.
Anslut ljudet

Om du har kopplat din dator till din TV eller förstärkare via HDMI följer ljudet med.
Föredrag.se rekommenderar att du för över ljudet från datorn med någon av följande kablar:

Digitalt

• HDMI (som även överför bild)
• Digital RCA (kallas för coaxial digital kabel)
• Optisk fiberkabel (kallas ofta för Toslink)

Analogt

• Line ut ur datorn (3,5 m.m. stereoplugg)
• 2 x RCA (kallas i folkmun höger/vänster eller vit/röd)

Kabeln kopplas sedan in i din förstärkare, aktiva högtalare eller tv. Används sedan tv:ns kanalväljare för ljud för att säkerställa att ditt ljud kommer ut. Glöm inte att vrida upp volymen på både datorn och på tv:n/förstärkaren.

Undvik projektorns högtalare

Projektorer har sällan bra högtalare inbyggda utan Föredrag.se avråder från att använda projektorns inbyggda högtalare annat än vid de tillfällen då datorns egna högtalare inte räcker till och inga externa högtalare finns att tillgå.

Använd inte för långa ljudkablar

Billiga analoga ljudkablar bör inte vara längre än 7 meter i längd. Lite mer påkostade kablar som är skärmade kan vara lite längre.

Koppla in ljudet nästan över allt

Med fördel kan ljudet ut ur datorn tappas via en 3,5 m.m. stereoplugg i ena ändan medan kabeln i andra ändan har 2 x RCA. Med hjälp av denna typ av kabel kan du i de flesta sammanhang koppla upp ljudet ur Föredrag.se på de flesta ställen.

Använd riktiga högtalare när så är möjligt

Humor blir roligare om man tydligt hör skämt och talarens ironi. Utbildaren blir mer engagerande och det blir lättare och roligare att använda Föredrag.se om ljudet hörs bra. Föredrag.se levererar hög bild och hög ljudkvalitet. Föredrag.se rekommenderar att användare använder externa aktiva högtalare eller separat förstärkare med separata högtalare vid alla former av mer fasta installationer eller gruppvisningar.

Anpassa högtalarna efter storleken på rummet

Se Föredrag.se som din egna inspirerande, utbildande och motiverande biografupplevelse. Därför bör bild och ljud anpassas till rummets storlek, utformning och antal användare. För små grupper kan en bättre modell av datorhögtalare användas som billig enkel lösning (Kostar nya upp till 2 000 kr). I små till medelstora konferensrum kan aktiva högtalare (högtalare med inbyggd förstärkare) användas (Kostar nya mellan 2 000-6 000 kr). I många sammanhang är det billigt och enkelt att använda HIFI-högtalare med tillhörande förestärkare för ultimat ljudupplevelse. I många större system kan det vara värt att införskaffa en subwoofer. Självklart kan små grupper välja att använda ljudet ut ur tv:n eller hörlurar även om Föredrag.se rekommenderar att användarna använder bra högtalare byggda för att leverera både tal och musik.

Använd bra hörlurar

Fördrag.se rekommenderar användare av hörlurar att välja bra hörlurar för bästa upplevelse och för att undvika hörselskador. Hörlurar som är avsedda för seriöst hifi-bruk har ofta ett tydligt mellanregister som gör att föreläsarnas ord framhävs tydligare. Många föreläsningar kan vara långa och långt användande av hörlurar kan vara förenligt med risk för hörseln. Föredrag.se rekommenderar därför att användarna använder öppna eller halvöppna hörlurar för minimerad påfrestning.
Exempel på excellenta hörlurar för Föredrag.se är Grado RS60.

Några kabeltips för ljudöverföring

HDMI finns i olika versioner. Sedan en tid tillbaka är nästan alla kablar och HDMI-ingångar kompatibla med HDMI 1.3. Från och med 1.3 och högre kan HDMI överföra ljud av digital ljudkvalitet parallellt med den fina bildkvaliteten. Därför kan datorns HDMI-utgång kopplas ihop med en förstärkare med HDMI-switch som sedan är kopplat till en TV eller projektor. Självklart går det bra att överföra både bild och ljud i samma kabel direkt till en TV. Fördelen med att skicka både ljud och bild via HDMI är att man bara behöver en sladd för bild och ljud och att kvaliteten på bild och ljud är mycket hög.

Bunta inte ihop kablarna

Många väljer av utseendemässiga skäl eller för att göra det lätt att städa att bunta ihop kablar i rör, skenor eller i upphängda i buntband. Föredrag.se avråder från detta då detta förfarande ofta skapar störningar mellan olika kablar som ofta är hörbart när analoga ljudkablar används. Kablar som måste korsa varandra bör göra det rakt tvärs och inte dras parallellt. Om kablar måste dras nära varandra bör skärmade eller dubbelskärmade kablar användas och kablarna bör inte dras onödigt länga sträckor nära varandra.