Stefan Gunnarsson

Kommunikations experten

Stefan Gunnarsson har i många år bidragit till utvecklingen hos flera företag och privat personer.
Han är grundare av feedbackakademin och har jobbat som processledare, författare och organisationskonsult.
Nu med många års erfarenhet som ledare och chef, föreläser han om sina egna insikter och erfarenheter inom kommunikation.
Även verksam som forskare också inom området "Grupputveckling i multikulturella arbetsgrupper".

Samtliga föredrag
Feedback
Föreläser om

Beteende

Feedback

Kommunikation

Talteknik

Föreläsare Stefan Gunnarsson