Peter Vaigur

Forskningsledare på Prosales

Samhället förändras hela tiden, och är nu för tiden mycket mer flexibelt. Då krävs det mer samarbeten.

Peter Vaigur är forskningsledare Prosales och forskar kring hur olika företag samarbetar. Han försöker ta reda på optimala förhållanden i samarbeten och de negativa effekterna om det går till överdrift.
Hans forskning har bidragit till större förståelse inom företag och deras relationer sinsemellan.

Samtliga föredrag
Olika företag fattar olika beslut
Föreläser om

Försäljning

Kommunikation

Säljhinder

Föreläsare Peter Vaigur