Information för dig som köper in utbildning

Grundinfo

Vad är Föredrag.se?

Verktyget för ökad kompetens

 • Över 400 utbildande föredrag
 • Drygt 30 färdiga standardutbildningar
 • Vi företagsanpassar utbildningar
 • Vi kan filma ert eget material och bygga utbildningar
 • Utbildas individuellt och i grupp
 • Tester bevisar att medarbetare tillgodogjort sig kunskapen
 • Sveriges främsta utbildare, empiriska experter & inspiratörer
 • Just-In-Time utbildning med on the job training effekt
 • Flera verktyg för chefer och HR
 • Personal utbildar sig lustfyllt och självmant på sin fritid

Vi är kompetensutvecklare ända in i hjärtat

Föredrag.se startades av personer med lång bakgrund från utbildningsbranschen för att stärka HR:s roll i kompetensutvecklingsfrågor och hjälpa företag få mer effekt i sin ordinarie verksamhet. Vi tycker det är synd att de flesta arbetsplatser inte prioriterar tid eller pengar till utbildning i tillräcklig omfattning för att långsiktigt vara konkurrenskraftiga.

Bristen på tid och pengar till utbildning resulterar i att nästan endast affärskritiska utbildningar införskaffas varvid medarbetare inte själva får välja kompetensutveckling efter just deras upplevda behov. Därmed kvarstår kunskapsluckor och medarbetare är inte lika motiverade att ta del av utbildningsinsatser fullt ut - vilket leder till att produktivitet och kompetensväxling blir lidande. Statistik visar att medarbetare erhåller mycket få utbildningsdagar per år och få medarbetare ges möjlighet att växa som människor. Vi vet att medarbetare som coachas med kompetensutveckling presterar mer och trivs bättre på sin arbetsplats. Vi arbetar dagligen på att förbättra förutsättningarna för företagsutbildning och höja våra kunders konkurrenskraft.

Vår mission är att demokratisera företags-
utbildningen och göra den tillgänglig för alla. Den ska vara prisvärd, lättillgänglig och på användarnas villkor.

Stefan Laffranchi - VD

Det visionära svaret

Föredrag.se är världens första playtjänst som samlar utbildande föredrag som gör medarbetare vassare på sin arbetsplats. I stället för att utbildas av en medioker ledarskapsutbildare, så får du med vår moderna teknik tillgång till flera av Sveriges främsta utbildare - ofta med lång empirisk erfarenhet av just er bransch.

Det effektmässiga svaret

Föredrag.se är en onlinebaserad utbildningsplattform där din personal har tillgång de främsta utbildarna inom hundratals ämnesområden. Föredrag.se tar kostnadsfritt fram de ämnen du saknar och skapar skräddarsydda utbildningar som passar varje individ och avdelningsbehov.

Ingen månadslång väntan på era utbildningsinsatser - nu sker allt Just-In-Time och er kompetensväxlingstakt samt generella business skills kommer att öka, fler medarbetare cerifieras i nya kunskapsområden samtidigt som utbildningskostnaden minskar.

Läroeffekten blir avsevärt högre då kunskaper inhämtas precis när den behövs, varvid den nästan alltid direkt omsätts i praktiken (s.k "on the job training"-effekt). Exempelvis kan chefen nu studera "Medarbetarsamtal" precis innan det äger rum. I en annan situation kan det vara lämpligt att studera hur man filtrerar och jobbar med olika verktyg i Excel inför en större databearbetning.

Det praktiska svaret

Föredrag.se behåller styrkorna från E-Learning och traditionell utbildning och gör det både lättare samt mer lustfyllt för personal att utbilda sig. Utbildningen sker antingen självmant eller i grupp tillsammans med kollegor - det avgör ni.

Med våra kraftfulla verktyg kan chefer och HR enkelt styra olika medarbetare/avdelningar/funktioner fram till sina utbildningsmål. Skapa en coachande och lärande organisation där medarbetare kan fylla kunskapsluckor som annars inte prioriterats.

Det roliga svaret

Med Föredrag.se har du som avdelningschef alltid varje kickoff eller Afterwork klar - utan större framförhållning eller extra budget. Kanske en inspirationsföreläsning eller en humoristisk show? Valet är ditt. Vi står för utbudet.

När personalen behöver energi kan ni använda någon av landets främsta inspiratörer eller målsättare till att lyfta arbetsgruppen och när antalet säljmöten behöver fyllas på inleder ni frukostmötet med 8 minuter Cold Call Selling med landets främsta mötesbokare. Chefen kan på ett unikt sätt coacha fram nya diskussioner och kunskaper under ordinarie mötestid.

Föredrag.se ger all personal tillgång hundratals utbildande föredrag - både på jobbet och på sin fritid.

En kompetensutvecklingsdröm

Låt oss hjälpa er att lyfta hela organisationen.

Just-in-time-utbildning

Med Föredrag.se får varje medarbetare tillgång till den typ av utbildning de behöver när de behöver den. Ingen behöver fråga om pengar till utbildning och ingen behöver vänta flera månader på att en utbildning ska äga rum.

Bättre lärare

Nu behöver ingen längre oroa sig för att utbildaren håller för låg nivå. Med Sveriges främsta utbildare inom hundratals ämnen tilgodoser vi just dina behov.

Utöver utbildare som synts på exempelvis Handelshögskolans Executive Education IFL eller Astrakan - så finner du även några av landets främsta inspiratörer, seniorkonsulter och high profile personer med egen empirisk erfarenhet.

För dig som exempelvis studerar ledarskap i stora organisationer kan Ericssons VD Hans Vestbergs bästa ledarskapstips vara intressanta. För dig som studerar medial kriskommunikation kan istället Percy Barneviks hanterade av 100-tals jagande journalister vara ett bättre val. Vilken lärare skulle passa dig bäst?

Bättre läroeffekt

Bättre lärare tillsammans med möjligheten att repetera och utbildas i sin egen takt ger en bättre läroeffekt. Just-in-time utbildning gör att användaren känner ökad relevans och de nyinhämtade kunskaperna kan omsättas direkt i verksamheten.

Traditionell utbildning gör att medarbetarna minns ca 8% av innehållet och provar cirka 15% av det de lärt sig i verksamheten. Hos oss minns deltagarna upp mot 80% av innehållet.

Långa ledtider mellan utbildningsinsats och kunskapsanvändning blir dyrt, tidskrävande och ineffektivt. Föredrag.se moderniserar utbildningen och ökar relevansen för användarna.

Fler utbildar sig mer

 • Det som prioriteras blir gjort - chef & HR kan välja obligatoriska utbildningsmoment
 • Det som är roligt blir gjort - vi erbjuder vassa utbildningar som underhåller publiken
 • Det som mäts och följs upp blir gjort - Detta gör du enkelt med vårt kompletta uppföljningsverktyg
 • Det man ser nytta av i sin egen verksamhet blir gjort - vi tillgängliggör kunskap - när du behöver den
 • Vi får fler medarbetare att utbildas och utvecklas

Kompetensväxling och ökad konkurrenskraft

Det är lätt att kompetensväxla personal och öka produktiviteten genom att fördjupa och bredda kompetens kring befintliga arbetsuppgifter.

Kompetensutvecklingspartner

Vi vill hjälpa chefer och HR att se sin personal blomma ut, öka sin produktivitet och ge personalen nästan obegränsat med utbildning till ett pris som passar befintlig budget. Samtidigt vill vi bli en kompetensutvecklingspartner som hjälper er mer framåt med verksamheten än vad traditionella aktörer klarar av.

Små och stora företagskunder uppskattar att Föredrag.se:

 • Bistår alla chefer centralt och lokalt med kompetensrådgivning - Vad behöver din personal?
 • Hjälper er igång med användandet
 • Har kompetenskundtjänst - Ring och fråga och vi rekommenderar utbildning efter behov och situation
 • Ständigt tar fram nya utbildningar - helt utan kostnad
 • Skräddarsyr anpassade utbildningar åt er som stärker varje pågående internt process ni önskar
 • Kan blanda existerande föredrag med ert eget material för att skapa utbildningar med exceptionellt bra verksamhetsanpassning och effekt.

Anpassat till hjärnans minne

Många studier visar att en människa bara kan hålla 6-7 saker i minnet utan att påminnas på nytt. Därför är traditionell utbildning med heldagar inte resurseffektivt som många tror. Det är istället mer mer effektivt att utbildas med det du behöver - när du behöver det. Våra föredrag är oftast 8-20 minuter långa, perfekta att studera vid behov och du kan när som helst repetera kunskapen.

Motiverar till livslångt lärande

Innehållet är lustfyllt, relevant och tjänsten har motiverande inslag för att få individer och grupper att vilja utbildas mer och prova nya ämnesområden.

Möjligheten att utbilda sig i ett ämne när man behöver kunskapen, gör att medarbetare direkt provar de nya kunskaperna i verksamheten och därmed tydligare ser nyttan med lärande och växer som människor.

Verktyg för kompetensutveckling

Föredrag.se är den enda läroplattformen med ett färdiga utbildningspaket där chefer och HR kan välja vad som är obligatoriskt, följa upp samtliga medarbetare och avdelningars framsteg i realtid. Med ett enkelt knapptryck kan alla som halkat efter påminnas.

Kvitto på medarbetarnas kunskaper

Till varje utbildande föredrag och utbildning finns kunskapstester. Medarbetare kan enkelt bevisa att de förstått innehållet i utbildningen och vad kunskaperna innebär i sin yrkesroll.

Medarbetaren motiveras till att ständigt klara fler kunskapstester då samtliga framgångar sparas i ett CV. Givetvis kan chef och HR se alla dessa godkända framsteg i personalöversikten och dessa kan exporteras till önskat personalsystem. Ingen behöver längre gissa vilken kompetens varje medarbetare har.

Sparar tid

Nu utbildar sig personal, förutom på arbetet, även på sin fritid och i ledtider - exempelvis i vänthallen eller på tåget. Under samma tid som det tar att jämföra, boka samt resa till en normal utbildning, hinner ni nu certifiera massor med nya kunskaper.

Sparar pengar

En traditionell företagsutbildning kostar ofta tiotusentals kronor per dag och medarbetare (med produktionsbortfall och resekostnader inkluderat).

Med Föredrag.se får medarbetare nästintill obegränsat med kompetensutveckling i flera år för samma pengar.

Vi är ert verktyg för att ni ska bli produktivare

Vi träffar regelbundet chefer och HR för att visa statistik på användandet av tjänsten och fråga om vad som är på agendan kommande tidsperiod. Självklart tar vi fram de utbildningar ni behöver för att lösa era rådande och kommande utmaningar. Vi fokuserar på att göra er personal mer motiverad och produktivare givet de affärsmässiga mål som för tillfället råder.

Vi är en helhetsleverantör och nöjer oss först när ni kör ifrån era konkurrenter. Vi hjälper er därför med både kompetensväxling och täcker igen kunskapsluckor i era rådande processer.

Helhetsleverantör

 • Marknadens största utbud av utbildande föredrag
 • Massor med färdiga standardiserade utbildningar
 • Vi skräddarsyr anpassade utbildningar åt er som stärker varje pågående intern process ni önskar
 • Vi kan filma ert eget material
 • Vi bygger utbildningar kring ert material och våra föredrag för att förstärka önskad intern process.

Fördelar och argument

Bättre utbildningseffekt Föredrag.se E-learning Traditionell utbildning
400+ utbildande föredrag inom hundratals ämnen Mot extrem kostnad Mot extrem kostnad
Drygt 40 färdigpaketerade utbildningar Mot extrem kostnad Mot extrem kostnad
Sveriges främsta utbildare
Personal utbildar sig självmant och efter behov
Just-In-Time-utbildning samt On the job training-effekt På begränsat utbud
Repetera avsnitt vid behov - hur mycket som helst
Utmärkt även för dyslektiker
Gruppdiskussioner om er egen verksamhet Mot hög kostnad
Paketerade Business Skills-utbildningar
Ekonomi Föredrag.se E-learning Traditionell utbildning
Spara tid
Spara pengar
Obegränsad användning
Minskat produktionsbortfall Beror på lösning
Inga resekostnader
Kom igång direkt
Support ingår
Framtidens utbildning Föredrag.se E-learning Traditionell utbildning
Flip the classroom - effektiviserar er utbildning
Skapar en agil och självlärande organisation
Accelererar lärandet i talent management-program
HR kan jobba mer offensivt med kompetensutveckling
HR kan möta nya utvecklingsbehov under budgetåret
Motiverar personal till utbildning med gamification
Filma egna utbildningar / intern information
Examinera medarbetare på eget material
Möjlighet att bygga egna utbildningar där externa föreläsare förstärker internt filmat utbildningsmateriel
Verktyg för chefer Föredrag.se E-learning Traditionell utbildning
Verktyg som hjälper och coachar medarbetare
Erhåll ett kvitto över personalens kunskaper På begränsat utbud På begränsat utbud
Välj vad som är obligatoriskt
Överblicka och påminn den som halkat efter På begränsat utbud
Följ samtliga utbildningsframsteg i realtid
Veckans kickoff eller frukostmöte är redan klart
Rulla ut nya utbildningssatsningar - snabbt och enkelt
Kompetensutvecklingspartner Föredrag.se E-learning Traditionell utbildning
Tar initialt / löpande fram önskat innehåll utan kostnad
Kompetensrådgivning via telefon / chatt
Skräddarsyr utbildningar Mot hög kostnad
Accelererar HR's utbildningsverksamhet markant
Teknik Föredrag.se E-learning Traditionell utbildning
Fungerar i PC / Mac
Fungerar i smartphones & läsplattor Kan förekomma
Intranät / VPN / Citrix
Exportera till personalsystem / LMS / Lönesystem
Fungerar utomlands
Språkmodul

Vad ger Föredrag.se för effekt?

Medarbetare kompetensutvecklar sig själva i stor omfattning på fritiden.

Föredrag.se löser utmaningen med

 • Att medarbetare ibland har bristfällig motivation till självmant lärande
 • Att få personer använder den nya kunskapen i sin verksamhet
 • Att verksamheten oftast inte blir bättre efter att en dyr kurs genomförts
 • Att det inte finns budget nog att utbilda alla inom alla behov
 • Hög kostnad från produktionsbortfall samt långa ledtider vid utbildning
 • Att utbildningar innehåller dåliga lärare
 • Att det saknas verktyg att arbeta offensivt med kompetensutveckling
 • Att utbildningar inte kan fort och billigt anpassas till er verksamhet
 • Att chefer inte har de rätta verktygen för att coacha medarbetare
 • Och mycket, mycket mer…

Vi utbildade oss på flygbussen, i vänthallen och i badet!
Nu när vi börjat använda tjänsten är det svårt att klara sig utan.
Man känner att man utvecklas, får nya kunskaper och influenser.
Det är jättebra att se i grupp eller utbildas på ledtid och sedan ibland schemalägga att man går igenom det man lärt sig och diskuterar hur vi kan förbättra vårt arbete.
Vi är väldigt nöjda och tänker fortsätta använda Föredrag.se.
Utbildningarna håller hög klass och utbudet är enormt!

Hur får jag igång personalen?

Omvärldsperspektivet

Statistik från oberoende aktörer som MMS, Mediabarometern och SCB visar att allt från barn till pensionärer tittar på en stor mängd strömmad video varje vecka. Snart överstiger webb-tv-tittandet traditionellt tv-tittande i de flesta åldersgrupper.

Bland yrkesverksamma personer under 35 år dominerar webb-tv stort framför traditionellt tittande. Enbart SVT hade över 25 miljoner webb-tv tittare under sommarmånaden juli 2013 och prenumerationstjänster som Netflix och Viaplay växer stort.

Utifrån ett omvärldsperspektiv kan vi därför vara trygga i att våra medarbetare gillar att använda webb-tv.

Empirisk erfarenhet

Våra kunders egna interna undersökningar visar att 8 av 10 medarbetare föredrar rörligt material framför andra interaktiva utbildningslösningar.

 • 52 % av medarbetarna använder tjänsten självmant

 • 76 % av medarbetarna använder tjänsten löpande efter att tjänsten rekommenderas av chef

 • 92 % av medarbetarna använder tjänsten löpande när tjänsten är obligatorisk

Maximera användandet

Användandet blir som högst om tjänsten används frivilligt efter behov (just-in-time-utbildning) och att arbetsgivaren löpande avsätter 30 minuter per vecka för utbildning samt att arbetsgivaren ibland väljer ut obligatoriska moment som medarbetare ska göra.

Vi på Föredrag.se är vana att hjälpa arbetsgivare att få igång sina utbildningssatsningar lustfyllt och självmant. Det är en del av vår kärnverksamhet. Om det är viktigt att all personal tagit del av en utbildningsinsats har vi verktyg och tips till hur chefer kan coacha igång användandet för att säkerställa största möjliga utbildningseffekt.

Om du skulle vara osäker kring hur mycket just din personal skulle använda Föredrag.se så hjälper vi dig igång med ett internt pilotprojekt.

ROI - Return on investment

Hur används Föredrag.se?

Ni bestämmer själva hur Föredrag.se används - nedan följer några exempel.

Individuellt

Personal kan lustfyllt och självmant utbildas individuellt. Förutom på jobbet kan detta exempelvis ske i hemmet, på bussen eller i vänthallen. Vid behov används ledtider och inför viktiga moment tar medarbetare och prioriterar att utbilda sig kring det som de precis ska genomföra. Exempelvis svåra samtal inför ett viktigt medarbetarsamtal eller Time managmement när tiden inte räcker till och stressen tar över.

Välj vad som är obligatoriskt

De flesta chefer väljer ut specifika utbildningar som är obligatoriska för medarbetarna. Medarbetarna certifierar sig sedan kunskapsmässigt under lediga stunder eller också avsätts några minuter per vecka till utbildning. Chef och HR följer framsteg i realtid och påminner enkelt den som halkat efter.

Stöd till pågående processer

Många organisationer använder Föredrag.se för att låta HR och varje lokal chef accelerera kunskapsinhämtning som är relevant för att få fart på pågående prioriterade processer. Oavsett om våra färdiga standardutbildningar används eller om vi skräddarsyr ny utbildning, hjälper vi er till önskat verksamhetsmässigt resultat.

Exempelvis tränas säljare på försäljning och mötesteknik, en del inleder ett friskvårdsprogram medan någon vill lära personalen beteendevetenskap kring LEAN-projekt som inte riktigit tar fart.

Skapa en coachande organisation

Med Föredrag.se kan varje chef enkelt coacha individer eller grupper av medarbetare. Chefen kan utbilda sig inom coachande förhållningssätt och välja ut utbildningar som respektive medarbetare har nytta utav. Exempelvis kan en chef på ett morgonmöte köra 15 minuter om ett relevant ämne och låta gruppen diskutera vad detta innebär för just dem. Samt vilka av dessa råd och kunskaper som kan tillämpas med framgång.

För att ha råd med all utbildning som önskas

Kunder som prioriterar kunskapsinhämtning använder Föredrag.se för dess kvalitet på lärarna, det stora utbudet och för enkelheten att skapa individuella utvecklingsplaner med överblickbara framsteg. Samtidigt måste vi vara ärliga och konstatera att kunderna älskar att Föredrag.se tillgängliggör nästan all utbildning till alla medarbetare till ett mycket lågt pris.

Talent management

Företag som arbetar med talent management har sett styrkorna med att låta Föredrag.se accelerera deras inlärning och deras förbättringstakt. Medarbetare kan självmant utvecklas efter eget behov samtidigt som relevant chef lägger upp rätt program för rätt avdelning eller medarbetare.

När Föredrag.se fungerar som verktyg för att stödja talent management-program kan alla behov tillgodoses snabbt utan att någon behöver be om tid eller budget för utbildning.

Externt stöd till Traineeprogram

Föredrag.se har ett massivt utbud som ger extern kunskap som kompletterar, fördjupar och accelererar traineeprograms kunskapsinhämtning om den egna verksamheten. Många använder oss som ett komplement eller som en fortsättning på sina introduktions- och traineeprogram.

Arbetsgivare som tidigare inte har något traineeprogram skapar sig nu ett enklare sådant som knappt kräver någon manuell handpåläggning och som även kan fortbilda interna framtidslöften.

Klimatkompensation

Föredrag.se används av arbetsgivare som tänker på miljön och vill klimatkompensera sin utbildning.

Förbättra verksamheten i grupp

Föredrag.se kan enkelt visas på en TV för mindre grupper eller på en projektor för hundratals personer samtidigt. Gruppträffen kan vara allt från ett frukost- eller avdelningsmöte till en större kickoff.

Vanligtvis får personal turas om att välja ut föredragen som förbättrar gruppens arbete. Gruppen ser föreläsningen (antingen idividuellt eller i grupp) och diskuterar sedan innehållet tillsammans. Exempelvis kan säljchefen välja att visa en kort föreläsning om hur man blir effektivare som mötesbokare.

Komplement eller substitut?

Är Föredrag.se ett komplement eller ett substitut till er befintliga utbildning? Det lämnar vi upp till er. Vi har som policy att ta fram allt utbildningsmaterial i de ämnen ni saknar - helt kostnadsfritt. Kontakta er säljare eller vår kompetenskundtjänst så ordnar vi det.

Vi skapar gärna utbildningar kring ert egna interna material, utbildningar som självklart bara ni får tillgång till.

Skapa en lärande organisation

Vanligt är att medarbetare och chef diskuterar vilka kunskaper som skulle kunna hjälpa medarbetaren att bli ännu mer framgångsrik inom nuvarande och framtida arbetsuppgifter.

Tillsammans väljs ämnen ut som direkt och stödjande breddar, förfinar och fördjupar kunskaper samt erfarenheter. Varje månad blir medarbetaren mer och mer kompetent och utför sina arbetsuppgifter mer produktivt.

Låt personalen själva välja den utbildning just de behöver

De flesta företag uppskattar att personalen har tillgång till det mesta i utbildningsväg inför kommande behov. Dessa företag låter personalen själva täcka igen kunskapslyckor, stärka sina Business Skills och utvecklas inom alla ämnen de önskar.

Utbildas fritt med interna diskussioner

Företag med spridd organisation brukar låta personal utbildas i sin egen takt. Chefen väljer vilka utbildningar som ska vara obligatoriska och medarbetarna kompletterar fritt med annan utbildning som täcker deras kunskapsluckor och som rustar dem inför viktiga kommande situationer.

Chefen tar sedan och låter personalen diskutera innehållet i grupp i samband med gemensamma personalträffar. Fördelen är att medarbetare då redan hunnit pröva den nya kunskapen i befintlig verksamhet och kan ge mer kvalitativ feedback till kollegor.

Skapa en flexibel organisation

Föredrag.se används ofta för att enkelt kompetensväxla personal. I takt med att nya behov dyker upp rullas nya utbildningar ut till rätt medarbetare eller avdelning med ett enkelt musklick. Om just ert behov saknas i vårt utbud så tar vi fram utbildningen åt er.

Försäkring

Många företag använder Föredrag.se som en kompetens-försäkring. De vet att samtliga medarbetare har tillgång till all kunskap när de behöver det.

Mätbarhet

Obligatoriska utbildningsmoment

Chef, projektledare eller HR kan välja ut vad som ska vara obligatoriskt för era medarbetare.

Samtidigt som medarbetare har tillgång till hela Föredrag.se för att självmant utbildas efter intresse och behov, kan utbildnings- och verksamhetsansvariga styra utbildningsinsatser efter mål, avdelning och medarbetares funktion.


Möjligheter

 • Skapa individuella eller gemensamma kompetensutvecklingsplaner
 • Påverka vad respektive person utbildas inom
 • Certifiera personal inom mängder av olika ämnen och dra ifrån era konkurrenter kompetensmässigt.

Smarta funktioner

 • Medarbetare ser enkelt vad som är obligatoriskt.
 • Tydliga menysystem där medarbetare kan följa sina utvecklingsframsteg och lockas fullfölja fler utbildningar.
 • Medarbetare fullbordar obligatoriska utbildningsmoment med hjälp av kunskapstest.
 • Chef och HR kan med en enkel knapptryckning markera utbildningar och föredrag som ska vara obligatoriska.

Övriga kombinationer

 • Givetvis går det att göra anpassade och skräddarsydda utbildningar obligatoriska.
 • Självklart kan vi filma era internutbildningar och tillgängliggöra era egna obligatoriska utbildningsmoment.

Kunskapstester

Vi ger er ett kvitto på kunskap.

Varje utbildande föredrag eller del av en utbildning har ett kunskapstest för att användare ska kunna bevisa att de tillgodogjort sig kunskapen och förstår den i sitt arbetslivsmässiga sammanhang.

Arbetsgivare kan därmed få ett kvitto på att medarbetare kan den kunskap som förväntas och kan se vem som godkänts på vad.

Möjligheter - Certifiera medarbetare på...

 • Ämnen de bör behärska
 • Utbildningar från ledande utbildningsföretag
 • Seniora empiriska experters förmedlade kunskaper

Smarta funktioner

 • Chef och HR överblickar framsteg i personalöversikten.
 • Med ett enda klick kan du påminna alla som halkat efter.
 • Medarbetare får ett CV på de kunskaper som avklarats.
 • Kunskapstesterna är lustfyllda, snabba och blir gjorda.

Övriga kombinationer

 • Självklart kan vi skapa kunskapstester kring internt material vi filmar eller tillgängliggör åt er. Vi kan skapa kunskapstester kring exempelvis era reklamfilmer, er värdegrund, era best practices vid försäljning eller annan internkommunikation. Välj om ni vill ha få eller många frågor på kunskapstesten.

Personalöversikt

Överblicka varje framsteg.

Chef, projektledare eller HR kan i realtid överblicka medarbetares framsteg. Den som är behörig kan följa vem som godkänts på vilken kunskap för organisationen totalt eller per avdelning, kontor, funktion, utbildning, medarbetare och per enskilt utbildande föredrag.


Möjligheter

 • Chef och HR kan arbeta proaktivt med att rusta medarbetare med kunskaper som ökar produktivitet, kompetensväxlar eller förstärker annan önskad effekt.
 • HR kan enkelt redovisa exakt hur många utbildningar samtliga medarbetare godkänts på - varvid kostnad och effekt av utbildningssatsningar enkelt tydliggörs.
 • För varje godkänd utbildning eller föredrag erhåller medarbetare kunskapspoäng. Systemet kan användas för att låta medarbetare och avdelningar tävla mot varandra i kompetensutvecklig. På samma sätt som när HR arrangerar en tävling där personalen exempelvis ska gå till Paris, kan nu lustfyllda tävlingar för kompetensutveckling arrangeras.

Smarta funktioner

 • Rulla ut stora eller små utbildningssatsningar på önskad enhet med ett klick.
 • Påminn den som halkat efter i ett utbildningsmål.
 • Överblicka framsteg per utbildning eller organisatorisk enhet som i sin tur kan brytas ner till individnivå.

Övriga kombinationer

 • Överblicka framsteg på egna utbildningar eller anpassat material vi tagit fram åt er. Exempelvis er värdegrund.
 • Använd Föredrag.se för att utbilda återförsäljare och erhåll ett kvitto på att alla som säljer era produkter och/eller tjänster kan sälja effektivt, presentera dessa korrekt samt kan alla argument kopplade till era tjänster.

Stärk ditt CV

Samla all din kunskap.

Vi har massor med funktioner för att motivera medarbetare till ökad kompetensutveckling. En av dessa är att samla sina kunskaper i ett CV.


Möjligheter

 • Skapa ett CV med alla utbildningar och föredrag du godkänts på via våra kunskapstester.
 • Erhåll diplom från ledande utbildningsföretag för de utbildningar du certifierats på.
 • Exportera förteckning över medarbetares nya kompetenser till ditt befintliga personalsystem.

Smarta funktioner

 • Selektera ut relevanta delar samt skräddarsy ditt CV för att passa specifika ändamål - exempelvis en arbetsintervju.
 • Exempelvis kan du enkelt visa dina säljutbildningar för din säljchef. Då kan det samtidigt vara klokt att även välja ut några av dina genomförda kurser inom andra områden - förhandlingsteknik, effektivitet, kommunikation etc.

Exportera data

Till ert befintliga LMS eller personalsystem.

Föredrag.se är en helhetslösning med ett eget LMS som passar de flesta organisationers behov. Samtidigt är vi medvetna om att många företag har stora personalsystem som är väl inkörda till vilket övrig programvara anpassas. Därför möjliggör vi att våra kunder kan exportera medarbetares certifieringar och CV till andra LMS och personalsystem.

Möjligheter

 • Exportera medarbetares CVn till ert system
 • Använd Föredrag.se's utbildningar och bibehåll ert existerande system
 • Använd Föredrag.se's LMS för att styra, överblicka och rulla ut satsningar samtidigt som ni använder ert existerande personalsystem.

Smarta funktioner

 • Vi ser till så att informationen levereras på ett sätt som passar ert system
 • Medarbetare kan fortfarande plocka ut sitt egna CV från Föredrag.se

Övriga kombinationer

 • Vi kan göra det mesta. Exempelvis exportera medarbetarnas framsteg för att samköra data med medarbetarenkäter.
 • Kontakta oss för att rådgöra kring extra önskemål.

Tjänster

Föredrag.se - BAS

Marknadens mest effektiva utbildningsplattform för både intern och extern utbildning.

Gör din personal vassare genom hundratals streamade utbildningsföreläsningar av och med Sveriges mest erkända utbildare och seniora experter. Innehållet täcker både ert grundläggande utbildningsbehov samt möjliggör punktinsatser.

Effekt

 • Kunskapscertifierad personal
 • Utbildad och motiverad personal
 • Reducerad utbildningskostnad
 • Eliminerad resekostnad
 • Effektiviserad utbildning
 • Individanpassade insatser

Förutsättningar

 • En licens per anställd användare

Produktspecifikationer

 • 150+ föreläsare/utbildare
 • 400+ utbildande föredrag
 • 40+ områdesspecifika utbildningar
 • Överblicka alla framsteg i realtid
 • Välj ut obligatoriska utbildningar
 • Kunskapscertifierande tester

Kundanpassad utbildning

Skräddarsydda utbildningar - anpassade efter era behov

Våra kompetensrådgivare hjälper er genom att ta fram och skräddarsy utbildningspaket som fyller just era behov.


Effekt

 • Utbildningar med verksamhetsanpassning
 • Du kan din personal och vi hjälper dig att åtgärda personlighets- samt kunskapsrelaterade utmaningar
 • Skräddarsydda utbildningar som täcker flera olika ämnesområden

Produktspecifikationer

 • Utbildningar som endast är tillgängliga för er organisation
 • Vår avdelning för skräddarsydda utbildningar ger förslag på specifik utbildningsplan utifrån dialog med er
 • Kostnadsfri konsultation med kompetensrådgivare är tillgänglig helgfri vardag 09.00 - 17.00

Studio

Få tillgång till egen studio, filma budskap och certifiera medarbetare på ert eget material.

Många kunder filmar egna utbildningar och kombinerar detta med våra kunskapstester för att säkerställa att all personal förstått ledningens budskap, kan säljargumenten och förstår värdegrunden.

Effekt

 • Spela in eget utbildningsmaterial
 • Förmedla intern information personligen direkt till alla anställda via säker lösning
 • Utbilda personalen på era produkter
 • Personifiera budskapet med känslor och engagemang
 • Skapa kännedom om ledningen i er organisation
 • Stärk ert varumärke

Nya möjligheter

 • Utbildningar med kunskapstest kring intern kunskap
 • Blanda ert material med våra föreläsningar för att skapa slagkraftiga utbildningar.

Produktspecifikationer

 • Tillgång till vår studio samt våra projektledare, kamera- och studiomän alternativt ett mobilt produktionsteam med utrustning på plats hos er
 • Redigering, editering och efterbearbetning
 • Materialet kan kopplas till kunskapstester och utbildningsframsteg
 • Mät i realtid användarnas kunskapscertifiering

Typisk kundlösning för studio

Föredrag.se filmar när varje avdelningschef berättar om vad kundens nya värdegrund innebär för just deras avdelning. Föredrag.se skapar kunskapstester på kundens värdegrund och bygger en utbildning kring kundens filmer som kompletteras med fantastiska relevanta föreläsare kring ämnen som attityd, förändringsledning, kundfokus och arbetsglädje.

Från projektstart till att alla medarbetare certifierat sig i att kunna kundens värdegrund ur alla verksamheters synvinklar brukar ta mindre än 2 månader. HR får ett kvitto på att alla förstått det HR vill att medarbetarna ska kunna utan att det genomförts ett enda personalmöte.

Intranät

Dra fördelar av vår unika tjänst och skapa en utbildningsplattform i er egen IT-miljö.

Föredrag.se inklusive eventuella andra tjänster vi skapat åt er så som att filma era egna utbildningar eller att skapa er egen Academy, tillgängliggörs via ert interna nätverk. Anställda utbildas på företagets utbildningsplattform. Lösningen är perfekt även för mindre bolag - inga stora investeringar behövs - kom igång snabbt och enkelt.


Effekt

 • Ökad känsla av tillhörighet i er egen IT-miljö.
 • Direkt access - Ingen extern webbadress
 • Säker distribution av konkurrenskänslig information

Produktspecifikationer

 • Snabb och smidig implementering
 • Anpassning till er befintliga IT-miljö
 • Implementeringsteamet fungerar som projektledare

Typisk kundlösning för Intranät

En kund vill slippa att deras medarbetare ska ha ett lösenord till Föredrag.se. Alla anställda är redan inloggade på företagets intranät. Föredrag.se implementeras som en del av kundens intranät och användaren behöver inget extra lösenord för att använda tjänsten.

Samtidigt kan varje användare använda Föredrag.se direkt hemma, i sommarstugan eller på tåget. Givetvis kommer de där åt alla de företagsinterna utbildningar som tillgängliggjorts på Föredrag.se.

Utbilda återförsäljare och kunder

Kvalitetssäkra att era återförsäljare kan sälja era produkter.

Genom att förse återförsäljare och partners med Föredrag.se kan ni utbilda och via kunskapstester kvalitetssäkra att dessa kan era produkter och tjänster samt framgångsrikt sälja dessa. Vi skapar er egen Academy och ni sparar pengar på utbildning.

Effekt

 • Lansera all information till alla kunder simultant
 • Ny produktlansering effektiviseras genom att kunden förstår all information redan innan första mötet
 • Kombinera säljutbildningar med utbildningar på era produkter/information om er verksamhet
 • Bygg er egen kunskapsdatabank där era kunder kan repetera information

Förutsättningar

 • Föredrag.se's bastjänst
 • Bokning av vår studio
 • Vi hjälper er att kundanpassa utbildningarna

Produktspecifikationer

 • Vår projektledare hjälper er få ut maximalt ur er satsning
 • Strukturell hantering och gruppering av kunder, följ vem som certifierats på vad per ÅF eller per utbildning.
 • Vi hjälper er med filmning, framtagande av utbildningar, information till era kunder och med att säkerställa att kunderna förstått önskad kunskap/information.

Typisk kundlösning för att utbilda ÅF

Ett företag vill utbilda sina återförsäljare. I stället för att bygga upp en hel partnerweb filmas när utbildningsansvarige utbildar i 10 steg på deras tjänst. Lösningen implementeras som en whitelabel-lösning med kundens visuella utseende på kundens hemsida med en vanlig inloggningsfunktion.

Denna typ av kund brukar uppskatta att lösningen redan fungerar med mobila enheter och att de kan växa tillsammans med Föredrag.se och tillgängliggöra fler utbildningar i en takt som passar dem.

Kundcase

Bäst i Sverige

Vi hjälper kunden med deras förbättringsresa.

Utmaningen

Företaget strävar efter att på sikt bli världsbäst i sin bransch. Det första målet är att bli bäst i Sverige och skapa en vinnande, ansvarstagande, förbättringsorienterad och säljdriven kultur.

Beskrivning

Vår kompetensrådgivare bistod kunden med att skräddarsy utbildningar som passar företaget generellt och utbildningar anpassade efter olika avdelningars speciella behov. Bland annat har tjänstemän mer inslag av innovation, affärsutveckling och vad som skapar konkurrenskraft än medarbetarna i produktionsledet som mer fokuserar på hur deras LEAN kan bäst i branschen genom att personalen har bättre kunskaper i ryggsäcken när förbättringskunskaper och värderingar repeteras.

För kunden är det viktigt att utbildningarna håller hög klass, och att vissa utbildningar utformades så att externa empiriska experter kompletterar interna specialisters konkurrenskraftskapade information. Eftersom målet är att bli bäst i Sverige var det viktigt att utbildarna kommer från Sveriges främsta utbildningsföretag eller att utbildarna

Resultat

Varje dag utbildar sig 100-tals anställda självmant med kunskaper som gör dem vassare precis inför det arbetsmoment de ska göra. All personal har rekommenderats att använda Föredrag.se minst 30 minuter varje vecka och efter ett kvartal har all personal certifierats på 4 obligatoriska utbildningar var.

Till denna tidpunkt ska kompetensrådgivaren ha träffat varje avdelningschef och skräddarsytt nya utbildningar som nästa kvartal ska lyfta medarbetarna ytterligare en nivå. Undertiden arbetar vårt produktionsteam på att ta fram nytt utbildningsmaterial inom unika kunskapsnischer som identifierats av kund och Föredrag.se för dess förmåga att kraftfullt öka konkurrenskraft och produktivitet i den aktuella branschen.Crossover-försäljning

En koncern där alla kan sälja allt.

Utmaningen

Koncern består av 12 olika företag i en spridd organisation som alla säljer olika typer av tjänster. Personalstyrkan ska bli bättre på att sälja varandras tjänster och skapa leads till rätt instans avseende tjänster som är komplexa att sälja. 1 200 medarbetare ska utbildas i försäljning varav 800 anställda har aldrig tidigare arbetat med försäljning.

Beskrivning

Kund och vår kompetensrådgivare tog fram en lösning som innebar att vi filmade varje koncernföretags säljchef när denne utbildade kring respektive bolags tjänster, säljargument, USP:ar och rutiner. Kring dessa filmer byggde vi utbildningar anpassade för respektive sätt medarbetarna dagligdags arbetar kring. Exempelvis såg utbildningarna för personer som arbetar med uppsökande B2B-försäljning annorlunda ut jämfört med de utbildningar som blev obligatoriska för personer som mestadels svarade i telefon i kundtjänst eller support.

Stor vikt lades vid att lära icke säljare att sälja och att ta bort rädslor mot att bidra till försäljning.  Vi valde att göra dessa utbildningar mer omfattande, mer anpassade till hur vuxna människor ändrar sitt beteende och kompletterade med inslag av workshops, allt för att säkerställa framgång.

Resultat

Nio veckor efter kontraktsskrivande och fem veckor efter att vi filmat kundens säljchefer, har över 90 procent av medarbetarna på överbliven ledtid certifierats på att de kan säljargument och rutiner för att kunna merförsälja och skapa leads kring alla koncernens tjänster.
Vid denna tidpunkt påmindes de deltagare som halkat efter och gruppchefer började veckovisvisa workshops införas. I samband med avdelningsmöte visas en 10-15 minuter kort del av en utbildning varefter gruppen diskuterar sina erfarenheter och hur de kan bli bättre. Lokal chef har utbildats på coachande ledarskap och i samtalsgruppsteknik och fungerar som samtalsledare som säkerställer att alla får komma till tals.
Online Academy

Utbildade fler återförsäljare och minskade kostnaderna.

Utmaningen

Kund har tidigare sålt sin programvara själv mot slutkund. Kund vill expandera och har därför börjat sälja via återförsäljare. Redan den första återförsäljaren hade nära på 200 säljare som behövde utbildas i kundens programvara med tillhörande säljargument. Kunden var rädd för att fastna i kostsamma utbildningsinsatser och sökte en lösning som möjliggjorde att full fokus kunde ligga på att skaffa fler återförsäljare.

Beskrivning

Redan på sittande möte bestämde kunden sig för att låta Föredrag.se filma utbildningsansvarige och försäljningschefen när de utbildade på programvara och på dess säljargument. Vår studiopersonal klippte in kundens programvara direkt in i filmen för bästa tydlighet. Kring filmerna skapades utbildningar och kunden försåg Föredrag.se med frågor som utgjorde grunden för det kunskapstest kring vilket återförsäljarna skulle certifieras.

Föredrag.se kompletterade lösningen med utbildningar inom försäljning som gör att kunden bjuder sina återförsäljare på säljutbildningar. Lösningen implementerades med kundens visuella utseende på deras hemsida och därmed skapades en ”Academy” med egen inloggningsfunktion.

Resultat

Kunden ökar idag sin försäljning snabbare då man i snabbare takt mäktar med att träna och utbilda fler återförsäljare. De har en egen parterweb för utbildning som fungerar i smartphones, läsplattor likväl som PC/MAC. Föredrag.se sköter om all support och kunden har valt att ge återförsäljare rabatt på listpriset varefter de certifierats på utbildningar.

Försäljningschefen får ett kvitto på att deras återförsäljare kan deras produkt, kan deras säljargument och kan driva försäljning framgångsrikt. Försäljningschefen uttrycker stor glädje över att kunna följa och påverka certifieringar och utbildningsframsteg i realtid.
Förändringsbenägen organisation

Självman, flexibel, kompentensväxling.

Utmaningenen

Kund verkar i en bransch som präglas av ständig förändring. Nya betalmodeller och tekniska genombrott utmanar befintlig produktportfölj. Ledningen insåg att verksamheten behövde en mer flexibel personal och ett ökat inslag av nytänkande.

Fler medarbetare behövde bidra till att finna nya intäktskällor och fler medarbetare behövde självmant följa med i omvärldens utveckling.

Beskrivning

Kund och vår kompetensrådgivare tog fram en lösning som innebar att alla medarbetare skulle utbildas i hur man direkt och indirekt skapar värde för kund. Alla skulle lära sig om affärsmodeller, affärsutveckling och hela organisationen skulle präglas av kreativitet och intraprenörskap.

Stort fokus lades vid att ledande individer skulle bli bättre på förändringsbenägenhet och projektstyrning, syftandes till att motivera och få med sig medarbetare på förändringsresan.

Resultat

Föredrag.se fick ta fram ett antal utbildningar med utbildare som hade djup kunskap om det förändringstryck som råder i kundens bransch. Tillsammans med befintligt utbud av utbildningar paketerade vi en lösning bestående av en handfull utbildningar åt kunden, utbildnignar som medarbetarna nu håller på och certifierar sig på.

Utöver detta har vi åt kunden har tillgängliggjort några utbildningar riktade direkt mot ledare och nyckelpersonal. Idag finns en tydlig plan med mål för hur långt kundens kunskap och intraprenörsprocesserna ska ha kommit respektive månad framåt under kommande sex kvartal. Föredrag.se arbetar som en aktiv part som bistår kunden i dess resa framåt.Fler kundcase

Läs mer om kunders utmaningar.

Sprida vision och mission i spridd organisation

Kunden är ett bolag som verkar inom snabbrörliga konsumtionsvaror. Kunden hade stora utmaningar att sprida sin vision och mission i kedjans alla enheter. Bolaget är rikstäckande.

Bråttom att skapa samsyn inför organisationsförändring

Ett konsultbolag med omkring 100 anställda stod inför en stor organisationsförändring och ville inom 1 månad säkerställa att samtliga medarbetare inte bara hade tagit del av information men även förstått innebörden inför kommande förändringar.

Förbättrad attityd och stärkt "Vi-känsla"

Kunden är ett bolag med c:a 20 anställda och ville skapa en bättre ”Vi känsla” inför kommande budgetperiod. Det fanns alltför många, enligt VD, som inte hade den rätta attityden och fokus låg på en gemensam syn på kommande utmaningar.

Implementation av värdegrund

Två stora industriföretag i livsmedelsbranschen hade gått ihop. Det nya företaget ville att alla medarbetare skulle känna till företagets värdegrund. HR ville få ett kvitto på att alla medarbetare förstod innebörden av värdegrunden ur alla avdelningars perspektiv.

Samtidigt skulle den nya värdegrunden kompletteras med ett LEAN-tänk mellan olika enheter.

Ökad nykundsförsäljning och ökad merkundsförsäljning

Försäljningschefen hade på sitt bord att lyfta nykundsbearbetning och försäljning till befintliga kunder med 10% den närmsta 6 månaders perioden.

Minska mängden utbildningsdagar

En franschisekedja utbildade årligen 450 personer under nästan 3000 utbildningsdagar. Trots höga kostnader för internutbildning av det egna konceptet fick inte ledningen ut önskad effekt ute i landet. En allt för stor del av utbildningstiden ägandes åt att förklara grunder och täppa till kunskapsluckor.

Kunden önskade att på distans kvalitetssäkra en högre gemensam kunskapsnivå, minska mängden utbildningsdagar och använda kvarvarande utbildningsdagar till mer kvalitativa verksamhetsförbättrande dialoger.

Få säljare i spridd organisation att verka mot mål

Ett familjeföretag är underleverantör till byggbranschen. Företaget har 20 säljare spridda över landet och försäljningschefen skulle få säljarna att för första gången arbeta mot säljmål med egen budget.

Säljträna franschisekedja

En snabbväxande franschisekedja hade bekymmer med att många franschisetagare hade stora brister i att sälja in verksamheten till sina företagskunder.

Kunden behövde fort stärka upp en spridd organisation i B2B-försäljning. Ytterligare utmaningar var att franschisetagarna inte såg sig själva som säljare utan utbildningen behövde klä av rädslor kring försäljning och innehålla en stor bredd av kunskaper så som mötesteknik, behovsanalys och liknande.

Förbättra NKI genom förbättrad kundservice

Bolaget hade under en längre tid erhållit ett lågt NKI index och ville bryta den negativa trenden och förmå samtliga som jobbar inom kundservice att lyfta sig.

Få fler säljare att leverera

Kunden har 200 IT-säljare som säljer lösningsorienterat. Enligt försäljningschefen levererar endast 15% av säljarna tillfredställande.

Försäljningschefen insåg att många inte kände till sina egna kunskapsluckor och att det skulle krävas både personlig utveckling, attitydförbättring och förbättring av renodlad säljkunskap.

Försäljningschefen ville att alla skulle leverera och känna att de tillförde något viktigt till verksamheten.

Skapa en coachande lärande och reflekterande organisation

Ett företag som arbetar med kommunikation, multimedia och avancerade hemsidelösningar hade massor med specialister anställda. Få personer besatt överlappande kunskaper varvid risken för kunskapstapp var stort.

Samtidigt fanns bekymmer med att olika specialister hade svårt att förstå andra smala specialisters perspektiv.

Ledningen ville skapa en coachande verksamhetsförbättrande organisation där fler lär av varandra och där fler får en mer generalistisk förståelse för projekt och kunder.

Friskvård till alla

Ett företag med hög korttidssjukfrånvaro hade arbetat med hälsoinspiratörer men inte fått önskad effekt. Nu ville företaget förstärka hälsoinspiratörernas förmåga att ändra andras beteende samtidigt som man ville att all personal skulle certifieras inom stresshantering, time management och grundläggande friskvårdskunskaper.


Kontakt

Namn

E-post

Telefonnumnmer

Företag

Eventuell referenskod

Meddelande

Copyright © 2012-2019 Föredrag.se | Alla rättigheter reserverade | Telefonväxel: 08-519 42 800 | E-postadress: info@foredrag.se