Mental Ergonomi - Del 1 - Hjärna, stress och prestation

Anneli Ekström Godman

Vad kan du göra för att gå från håglös, omotiverad och orkeslös till alert, engagerad och fullt presterande på två månader – eller en dag? Svaret är mental ergonomi, som du får lära dig om i denna föreläsningsserie.

Mental ergonomi har dubbel effekt, då det bidrar till såväl bättre förutsättningar för hälsa och välmående som ökad prestation och engagemang. Från och med 31 mars 2016 ställer Arbetsmiljöverket ytterligare krav på den psykosociala arbetsmiljön. Denna föreläsningsserie berör arbetsbelastning, åtgärder kring kränkande särbehandling och vad du kan göra för att förebygga ohälsa. Att ta del av dessa kunskaper kan vara ett sätt att möta de nya kraven i arbetsmiljöföreskrifterna.

Den första delen av föreläsningsserien berör hjärnan, denna fantastiska, oberäkneliga, känsliga och genom hela livet utvecklingsbara resurs. Hjärnan har en tendens att fastna i gamla invanda ”sanningar” och tankemönster, men du kan hjälpa den att bryta dessa och att lära om, för att ge hjärnan tillgång till dess bästa förutsättningar.

Anneli Ekström Godman lär ut Mental ergonomi på ett lättillgängligt, tydligt och engagerat sätt. Du får verktyg och övningar som du kan börja använda direkt och som hjälper dig att arbeta med istället för mot hjärnan.

I FÖREDRAGET LÄR DU DIG:

  • Mental ergonomi, stimulans för både prestation och välmående
  • Myter och ”sanningar” om hjärnans förmåga
  • Tankesamhällets påverkan på hjärnan
  • Hjärnans fantastiska förmåga att utvecklas
  • Uppmärksamhet som hjärngympa

Föredragets längd
15 minuter
Föreläsare

Anneli Ekström Godman

Föredragets titel
Mental Ergonomi - Del 1 - Hjärna, stress och prestation
Kategori

Hälsa och Miljö

Ämnen

Arbetsmiljö

AFS 2015:4

Social hälsa

Psykisk ohälsa

Stresshantering

Arbetsbelastning

Kränkande särbehandling

Personlig utveckling

Stress

Effektivitet

Hjärna

Hälsa

Ledarskap

Neuroledarskap

Mindfulness

Friskvård

Förändring

Betyg
4.4 av 5 (38 betyg)