Internationella köpavtal

Jon Kihlman

Globaliseringen innebär att internationella avtal blir allt vanligare. Det finns därför allt större anledning för parter att förhålla sig till den särskilda komplikationen som detta innebär.

I en internationell tvist – dvs. en tvist mellan parter från olika länder – har en domstol eller skiljenämnd att ta ställning till inte minst vilken lagreglering den skall lägga till grund för sitt avgörande.

Jon Kihlman redogör för parternas möjlighet att välja tillämplig lag och hur tvister skall lösas om parterna inte väljer. I första hand är det fråga om att välja mellan en nationell köplag – den svenska eller motsvarande lag i motpartens land – eller CISG.


I FÖREDRAGET LÄR DU DIG

  • Om att välja vilket lands lag som ska tillämpas.
  • Vad du som svensk bör tänka på när du ingår internationella avtal.
  • Komplikationer som kan uppstå kring internationella avtal.
  • Extra aspekter att tänka på avseende internationella avtal.

Föredragets längd
12 minuter
Föreläsare

Jon Kihlman

Föredragets titel
Internationella köpavtal
Kategori

Juridik

Ämnen

Juridik

Avtalsrätt

Köplagen

Konsumentköplagen

CISG

Olika lagars tillämpning

Betyg
Denna föreläsning är ännu inte betygsatt!