Avlämnande och riskövergång

Jon Kihlman

Begreppen avlämnande och riskövergång är naven i köprätten. De är skärningspunkten mellan säljarens och köparens risksfärer, eller – om man så vill – preciserar när säljarens ansvar upphör.

Jon Kihlman berättar att köprätten inte fungerar utan ett avlämnande och en riskövergång. I föredraget redogör Jon Kihlman för funktionerna och definitionerna av avlämnande och riskövergång enligt såväl den nationella köplagen som den internationella (CISG) och i praktiken också enligt konsumentköplagen, även om den inte berörs särskilt.


I FÖREDRAGET LÄR DU DIG

  • Om begreppen avlämnande och riskövergång.
  • Omfattningen av köparens och säljarens risksfärer.
  • Vems ansvar upphör när?
  • Internationella och nationella juridiska aspekter på avlämnande och riskövergång.
  • Kort kunskap om riskövergång i konsumentköplagen.

Föredragets längd
13 minuter
Föreläsare

Jon Kihlman

Föredragets titel
Avlämnande och riskövergång
Kategori

Juridik

Ämnen

Juridik

Avtalsrätt

Kontraktsbrott

Skadestånd

Risköverlämnande

Konsumentköplagen

CISG

Risksfärer

Import

Export

Betyg
5.0 av 5 (5 betyg)