Avtalsbrotten dröjsmål och fel

Jon Kihlman

Jon Kihlman utbildar i att avtalsbrott är avvikelser från motpartens förväntningar med anledning av avtalet. I praktiken är det oftast fråga om avvikelser från köparens förväntningar beträffande leveranstid och om varors kvalitet och kvantitet, dvs. vad som brukar benämnas dröjsmål och fel.

Jon Kihlman redogör under föredraget för hur man enligt såväl den nationella köplagen som den internationella (CISG) och konsumentköplagen skall resonera beträffande avtalsbrotten och hur de kan förebyggas.


I FÖREDRAGET LÄR DU DIG

  • När påföljderna dröjsmål och fel är aktuella.
  • Nationella och internationella juridiska aspekter på dröjsmål och fel.
  • Konsumentköplagens syn på dröjsmål och fel.
  • Den juridiska innebörden av påföljderna dröjsmål och fel.

Föredragets längd
18 minuter
Föreläsare

Jon Kihlman

Föredragets titel
Avtalsbrotten dröjsmål och fel
Kategori

Juridik

Ämnen

Juridik

Avtalsrätt

Kontraktsbrott

Skadestånd

CISG

Dröjsmål

Köplagen

Konsumentköplagen

Betyg
4.8 av 5 (7 betyg)