Påföljder vid avtalsbrott

Jon Kihlman

Påföljder vid avtalsbrott är nödvändiga beståndsdelar i ett fungerande avtalssystem. Utan negativa effekter för en avtalsbrytande part av dess avtalsbrott (eller möjliga avtalsbrott) är avtalsrätten inte mycket värd. Jon Kihlman berättar att påföljderna är därför inte minst verktyg för en köpare för att kommunicera till säljaren vad som är viktigt och mindre viktigt i avtalet.

Jon Kihlman presenterar under föreläsningen köplagarnas – både den nationella och den internationella (CISG) samt i viss mån även konsumentköplagen – påföljder och förklarar hur de förhåller sig till varandra.


I FÖREDRAGET LÄR DU DIG

  • Olika former av påföljder som Fel, Dröjsmål, Prissäkning, Hävning och Omleverans.
  • Vem av köpare och säljare har rätt att kräva vad när?
  • Aspekter kring att häva en leverans.
  • När kan vi kräva omleverans och varför ger varje avtalsbrott rätt till skadestånd.
  • Lagstiftarens intentioner och förstahandsval.

Föredragets längd
14 minuter
Föreläsare

Jon Kihlman

Föredragets titel
Påföljder vid avtalsbrott
Kategori

Juridik

Ämnen

Juridik

Avtalsrätt

Kontraktsbrott

Skadestånd

Reklamation

CISG

Köplagen

Vite

Omleverans

Hävning av köp

Betyg
3.5 av 5 (2 betyg)