Incoterms 2010

Jon Kihlman

Incoterms 2010 är hjälpmedel för att definiera köprättsliga funktioner, i första hand avlämnande, riskövergång och kostnadsfördelning, men även frågor som ansvar för export och import, emballering och ansvar för att avtala om transport.

De kan användas för såväl nationella som internationella avtal. Incoterms 2010 är tänkta att vara ett hjälpmedel för avtal mellan säljare och köpare. Under föredraget förklarar Jon Kihlman hur Incoterms 2010 skall användas och går igenom väsentliga moment i de vanligaste klausulerna.


I FÖREDRAGET LÄR DU DIG

  • Vad är Incoterms 2010 är och innebär.
  • HUR du använder Incoterms 2010.
  • Juridik kring avlämnande, riskövergång och kostnadsfördelning.
  • Juridik kring emballering och avtal kring transport.
  • Nationell och internationell användning av Incoterms 2010.

Föredragets längd
20 minuter
Föreläsare

Jon Kihlman

Föredragets titel
Incoterms 2010
Kategori

Juridik

Ämnen

Intercoterms 2010

Import

Export

Avtalsrätt

Köprätt

Riskövergång

Transport

Betyg
4.5 av 5 (4 betyg)