Skadestånd i avtalsförhållanden

Jon Kihlman

Skadeståndspåföljden är essensen i avtalsrätten. Det är den som gör uppfattningen att avtal skall hållas verklig. Under föredraget går Jon Kihlman igenom grunderna för skadestånd i avtalsförhållanden, inte minst culpa och strikt ansvar, uppdelningen mellan direkta och indirekta skador och hur skadestånd skall beräknas.

Jon Kihlman förklarar också varför säljare bör älska viten. Föredraget utgår från de svenska köplagarna, i första hand den nationella köplagen och den internationella (CISG).


I FÖREDRAGET LÄR DU DIG

  • Om vårdslöshet och culpa avseende ansvarsgrund.
  • Köprättens skadeståndesrättskonstruktion.
  • Om undantagen kontrollansvar, Force Majure och Act of God.
  • Utan skadestånd får avtalsbrott en svag eller obefintlig påföljd.
  • Om det positiva kontraktsintresset.

Föredragets längd
18 minuter
Föreläsare

Jon Kihlman

Föredragets titel
Skadestånd i avtalsförhållanden
Kategori

Juridik

Ämnen

Avtalsrätt

Juridik

Skadestånd

Vite

Culpa

Force Majeure

Ansvar

CISG

Köplagen

Strikt ansvar

Betyg
5.0 av 5 (4 betyg)