Marknadsrätt - Del 1 - Grunder

Daniel Tornberg

Detta är den första och grundläggande delen i Daniel Tornbergs föreläsning Marknadsrätt.

Utbildningen är framtagen för att ge en grundläggande kunskap om marknadsföringslagen.

Utbildningen fokuserar på att lära ut marknadsrätt så att alla som jobbar med marknadsföring kan tillämpa kunskapen i praktiken.


INNEHÅLL

  • Marknadsföringslagens uppbyggnad
  • God marknadsföringssed
  • Vilseledande affärsmetoder
  • Informationskrav
  • Den svarta listan

Föredragets längd
21 minuter
Föreläsare

Daniel Tornberg

Föredragets titel
Marknadsrätt - Del 1 - Grunder
Kategori

Juridik

Ämnen

Juridik

Marknadsföringslagen

Marknadsrätt

Betyg
4.5 av 5 (2 betyg)