Försäljning - En konstart eller affärsprocess? Del 1

Anders Torelm

Säljoraklet Anders Torelm ställer de besvärliga frågorna som duktiga säljare och duktiga säljchefer inte alltid tänkt igenom. Anders Torelm klär av myten kring försäljning och beskriver försäljning som en affärsprocess som ska mätas, utvärderas och kring vilket målstyrning och ansvarstagande kan utkrävas.

Anders Torelm inleder föreläsningsserien med att berätta om de försäljningsutmaning de flesta företag står inför. Säljeffektivitet, marknadskontroll och tillväxt på konkurrensutsatta marknader. Genom att förtydliga försäljningens grunder visar Torelm att de flesta företag har viktiga hemläxor att göra. Därmed finns potential till ökad försäljning.

Föreläsningen passar dig i ledningsgrupp, dig som säljer och bör ses som obligatorisk för säljchefer och dig i ledande befattning som syftar till att öka verksamhetens intäkter.


I FÖRELÄSNINGEN LÄR DU DIG

  • En beskrivning av den professionalism som krävs av säljyrket idag.
  • Förtydligande kring Vem är det som säljer på företaget?
  • Förtydligande kring Vad är försäljning i realiteten?
  • Reflektioner över hur kundens köpprocess kan förhålla sig till övrig verksamhet.
  • Genomgång av Säljtratt, Säljprocess och Klassisk säljteknik.

Föredragets längd
23 minuter
Föreläsare

Anders Torelm

Föredragets titel
Försäljning - En konstart eller affärsprocess? Del 1
Kategori

Försäljning

Ämnen

Försäljning

Säljchef

B2B-försäljning

Mätbarhet

Säljmål

Säljtratt

Säljprocess

Säljteknik

Verksamhetsutveckling

Trender

Anskaffningskostnad per kund

Betyg
3.5 av 5 (9 betyg)