Digital revolution - Finans och trading

Mats Lewan

Mats Lewan berättar om hur digitaliseringen påverkar framtiden för finanssektorn. Mats Lewan berättar att dagens robothandel syftar till att trada arbitrage snabbare än andra. När alla snart kan handla otroligt snabbt kommer branschen mer att dras mot att bättre kunna värdera en akties korrekta värde.

Finans och tradingsektorn får tillgång till nya möjligheter där nya modeller kan prövas för att skapa en effektivare handel. Enligt Mats Lewan blir all aktiehandel allt mer finkornig och vi får behov av allt mer komplexa metoder där artificiell intelligens kommer att skapa lönsamhet. Mats Lewan berättar om en värld där enmansföretag kan noteras på aktiemarknaden och där datorer gör kreditbedömningar.

Föredraget passar alla som har någon koppling till finansmarknaden, som intressent eller i sin yrkesroll.


I FÖRELÄSNINGEN LÄR DU DIG

  • Jakten på tid och effektivisering har alltid funnits inom aktiehandeln.
  • Framtidens fokus kommer att ligga på att utveckla metoder för att värdera värdepapper.
  • Algoritmer för att förstå vad som kommer att hända framöver blir vanligare.
  • Det blir allt viktigare att spara och analysera information om framtiden, inte historik.
  • Vi får kunskap om vem som kanske vinner på finansmarknaden framöver.

Föredragets längd
15 minuter
Föreläsare

Mats Lewan

Föredragets titel
Digital revolution - Finans och trading
Kategori

Trender och Framtid

Ämnen

IT

Trender

Framtid

Bank

Finansbransch

Trading

Betyg
4.4 av 5 (5 betyg)