Business modell canvas

Gustaf Josefsson

Gustaf Josefsson ger oss ett verktyg som vi kan använda när vi vill plocka fram innovation och utveckla på beställning. Gustav går igenom grundläggande kunskaper om känslor, värden och processer som får ett företag att fungera väl. Dessa kunskaper används för analysera verksamhetens möjligheter och ger fler personer en bredare verksamhetsförståelse.

Föredraget passar extra bra för dig som vill skapa en intraprenöriell organisation eller som är intresserad av kreativitet och affärsutveckling. En workshop med dina chefer baserad på detta föredrag är en hygienåtgärd för de företag som vill att alla drar åt samma håll.


I FÖREDRAGET LÄR DU DIG

  • Ett verktyg för att utveckla innovativt.
  • Processer för att förtydliga kundvärde och erbjudanden.
  • Processer för att analysera hur verksamheten egentligen bedrivs.
  • En workshop som skapar samsyn och verksamhetsförståelse.
  • En modell för att förstå hur det egna företaget fungerar.

Föredragets längd
11 minuter
Föreläsare

Gustaf Josefsson

Föredragets titel
Business modell canvas
Kategori

Verksamhetsutveckling

Ämnen

Innovation

Kreativitet

Intraprenörskap

Verksamhetsutveckling

Business modell canvas

Affärsmodell

Verksamhetsförståelse

Betyg
4.4 av 5 (8 betyg)